Modułowy Program Mentorski Ryanair

O Modułowym Programie Mentorskim Ryanair

Piloci, którzy mają już określone doświadczenie, mogą dołączyć do Modułowego Programu Mentorskiego Ryanair. Nie muszą zaczynać nauki od początku – wystarczy, że ukończą bardziej zaawansowane etapy szkolenia. Kandydaci mogą jednak dołączyć do programu tylko w określonych momentach kursu (w tzw. bramkach, ang. „gateways”).

Piloci, którzy mają już określone doświadczenie, mogą dołączyć do Modułowego Programu Mentorskiego Ryanair. Nie muszą zaczynać nauki od początku – wystarczy, że ukończą bardziej zaawansowane etapy szkolenia. Kandydaci mogą jednak dołączyć do programu tylko w określonych momentach kursu (w tzw. bramkach, ang. „gateways”).

Gateway 1

Gateway 1 jest dostępna dla kandydatów, którzy posiadają licencję PPL(A), pewne doświadczenie w lataniu i zdali egzaminy ATPL(A). To idealne rozwiązanie dla pilotów, którzy chcą kontynuować swoją naukę pod egidą Ryanair. Po przystąpieniu do programu przechodzą intensywne szkolenie CPL, IR, ME i UPRT, zgodne ze standardowymi procedurami operacyjnymi największych linii lotniczych w Europie. Na koniec kursu piloci uczą się, jak współpracować w załodze wieloosobowej – ta cześć szkolenia prowadzona jest na stacjonarnym symulatorze B737. Program Gateway 1 trwa około 4 miesięcy.

Gateway 2

Jeśli posiadasz już licencję CPL(A), masz uprawnienia IR/ME oraz ME i ukończyłeś kurs UPRT, możesz dołączyć do Programu Mentorskiego Ryanair na etapie Gateway 2. Szkolenie wówczas obejmuje przede wszystkim program APS MCC.

Gateway 2

Jeśli posiadasz już licencję CPL(A), masz uprawnienia IR/ME oraz ME i ukończyłeś kurs UPRT, możesz dołączyć do Programu Mentorskiego Ryanair na etapie Gateway 2. Szkolenie wówczas obejmuje przede wszystkim program APS MCC.

GATEWAY 1 FAQ

Jak wygląda proces rekrutacji i oceny umiejętności?

Rekrutacja i proces oceny kandydata składają się z trzech etapów:

  1. weryfikacji dostarczonych przez kandydata dokumentów i możliwości przystąpienia do szkolenia;
  2. testu online, który sprawdza kompetencje i predyspozycje osobowościowe kandydata;
  3. jednodniowej sesji rekrutacyjnej w naszej siedzibie w Łodzi. Kandydat podchodzi do testów z matematyki, fizyki i angielskiego oraz bierze udział w zadaniach grupowych i indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej.
Kiedy rozpoczyna się ewaluacja?

Proces rozpoczyna się natychmiast po zakwalifikowaniu kandydata do wstępnej oceny online. Jednodniowa sesja ewaluacyjna w szkole jest przeprowadzana regularnie, zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca.

Czy mogę ponownie przejść ewaluację, jeżeli wcześniej jej nie zaliczyłem?

Istnieje taka możliwość, jednak każdorazowo decyduje o tym zespół rekruterów Bartolini Air. Nie ma gwarancji, że będziesz mógł ponownie wziąć udział w procesie oceny.

Jaki jest całkowity koszt kursu Gateway 1?

Kurs kosztuje 30 000 euro. W całości płaci za niego kandydat. Kwota ta nie obejmuje opłat dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego, kosztów zakwaterowania, wynajęcia samolotu egzaminacyjnego ani laszowania na samolot używany do szkolenia (jeśli jest niezbędne) oraz egzaminu.

Co jest wliczone w cenę?

W cenę wliczone są szkolenia na samolotach klasy SEP(L) i MEP(L), zaawansowane kursy teoretyczne (IR, ME, UPRT) oraz 80 godzin szkolenia na symulatorze (w tym 40 godzin szkolenia APS MCC na symulatorze B737)
Dodatkowo otrzymasz mundur, torbę podróżną, nakolannik, dziennik pilota, dostęp do internetowego systemu prowadzenia dokumentacji, instrukcji i materiałów online oraz najlepszych w branży standardowych procedur operacyjnych Ryanair.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie kursu?

Nasi kursanci mogą otrzymać dofinansowanie z programów unijnych, takich jak inwestojwrozwoj.pl, czy open.frp.pl, które oferują nieoprocentowane pożyczki. Po ukończeniu kursu część kwoty kredytu może zostać umorzona.

Czy mogę zapłacić za szkolenie w ratach?

Czas trwania kursu Gateway 1 jest dość krótki, trwa od trzech do czterech miesięcy, a kurs Gateway 2 trwa tylko około 3-4 tygodni. Dlatego nie ma możliwości opłacenia szkoleń w ratach.

Czy będę latać na tych samych samolotach, na których latają inni uczniowie, którzy przystąpili do programu modułowego?

Szkolenie dla wszystkich prowadzone jest na nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb kadetów samolotach Tecnam.

Czy mogę połączyć szkolenie z codzienną pracą?

Program szkolenia jest napięty, więc oczekujemy od studentów pełnej dyspozycyjności. Zajęcia mogą odbywać się także w weekendy.

Czy w trakcie szkolenia otrzymuję wynagrodzenie?

Nie, student nie otrzymuje wynagrodzenia w trakcie kursu, podpisuje jedynie umowę szkoleniową z Bartolini Air.

Czy muszę podpisać kontrakt z Ryanair?

Gdy pilot ukończy kurs i pozytywnie przejdzie ostateczną ewaluację Ryanair, linie lotnicze oferują mu miejsce w programie szkoleniowym, dającym uprawnienia do lotów na samolocie B737, ale sam program mentorski formalnie nie zobowiązuje żadnej ze stron do kontynuacji współpracy.

Gdzie odbywa się szkolenie?

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne organizowane są na lotnisku im. Władysława Reymonta w Łodzi.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie CPL z MEP i IR trwa mniej więcej od 10 do 12 tygodni, a UPRT i APS MCC ok. 4 tygodni.

Czy mogę przystąpić do Gateway 1 Programu Mentorskiego Ryanair, zanim zdam egzaminy ATPL?

Pilot musi zdać wszystkie egzaminy ATPL, zanim dołączy do programu.

Czy mogę przystąpić do Gateway 1, zanim wylatam odpowiednią liczbę godzin?

Najlepiej, gdy pilot spełnia wszystkie wymagania Gateway 1 przed złożeniem pierwszego wniosku o przyjęcie do programu. Istnieje jednak możliwość aplikowania do Gateway 1, zanim kandydat osiągnie minimalną liczbę wylatanych godzin, pod warunkiem, że w momencie rozpoczęcia szkolenia przedstawi kopię swojej książki lotów, potwierdzającą, że osiągnął minimalne wymagania.

Co dzieje się po ukończeniu kursu?

Wszyscy piloci, którzy ukończyli Mentorski Program Ryanair, mogą skorzystać z szybkiej ścieżki rekrutacyjnej. Mają znaczącą przewagę nad innymi kandydatami, ponieważ od początku są szkoleni zgodnie z procedurami i standardami Ryanair. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ostateczną ewaluację Ryanair, otrzymują miejsce w programie szkoleniowym, dającym uprawnienia do lotów na B737, a co za tym idzie – niemal pewną pracę w największych liniach lotniczych w Europie.

Contact us