FORMALITIES

Kandydaci z Unii Europejskiej

Chcesz dołączyć do programu szkoleniowego? Musisz spełnić wszystkie standardowe wymagania dla wybranego przez siebie kursu oraz:

  • Przedstawić dowód osobisty lub paszportu kraju Unii Europejskiej
  • Dostarczyć orzeczenie lekarskie minimum I klasy, zgodne z wymaganiami PART-MED wydane przez kraj członkowski EASA przed rozpoczęciem praktycznej części szkolenia.
  • Pozytywnie przejść proces rekrutacji w Bartolini Air

Kandydaci spoza Unii Europejskiej

By rozpocząć szkolenie, musisz spełnić wszystkie standardowe wymagania dla wybranego przez siebie kursu oraz:

  • Przedstawić wizę, zezwalającą na pobyt w Polsce w czasie szkolenia
  • Dostarczyć zgodę na każdą część kursu wystawioną przez Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • Przedstawić orzeczenie lekarskie minimum I klasy, zgodne z wymaganiami PART-MED wydane przez kraj członkowski EASA przed rozpoczęciem praktycznego szkolenia.
  • Pozytywnie przejść międzynarodowy proces rekrutacji w Bartolini Air

Pomożemy Ci spełnić wszystkie wymagania, zarówno administracyjne, jak i formalne.

Zapytaj o szczegóły

Contact us