PROJEKTY UE

BARTOLINI AIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Przygotowanie do internacjonalizacji firmy BARTOLINI AIR Sp. z o.o. na rynki zagraniczne”

Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne NIEMIEC i WIELKIEJ BRYTANII innowacyjnych usług szkoleń lotniczych pod marką MENTORED PILOT PROGRAMME firmy BARTOLINI AIR sp. z o.o.


Wartość projektu: 582 468,00
Wkład Funduszy Europejskich: 416 585,00

ue banner

BARTOLINI AIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego w zarządzaniu ośrodkiem szkolenia lotniczego BARTOLINI AIR

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowych w przedsiębiorstwie i poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych

Dofinansowanie projektu z UE: 155 896,00 zł

ue banner
Contact us