KURS MODUŁOWY

Szkolenie modułowe to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą stopniowo zdobywać wiedzę i we własnym tempie dojść do wymarzonej pracy w kokpicie. Poszczególne moduły treningowe są niezależne – student może najpierw wyrobić Licencję Pilota Samolotowego PPL(A), a w kolejnych latach uzupełnić ją na przykład o uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów oraz na samolotach wielosilnikowych.

PPL(A)

Posiadacz PPL(A), czyli Licencji Pilota Samolotowego, jest upoważniony do wykonywania lotów niekomercyjnych bez wynagrodzenia jako pilot-dowódca lub drugi pilot w samolotach lub motoszybowcach turystycznych

Kurs teoretyczny to dwa tygodnie wykładów, które odbywają się od poniedziałku do piątku w siedzibie Bartolini Air. Wykłady prowadzone są przez naszych doświadczonych instruktorów w języku angielskim. Część informacji studenci przyswajają sami podczas sesji e-learningowych na specjalnie zaprojektowanej platformie edukacyjnej e-Bart. Na kursie teoretycznym poruszane są następujące zagadnienia:

 • Prawo lotnicze
 • Ogólna wiedza o konstrukcji samolotów
 • Planowanie i osiągi lotów
 • Możliwości i ograniczenia człowieka
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Komunikacja

Praktyczna część kursu to 45 godzin w powietrzu w samolocie jednosilnikowym. Loty odbywają się za dnia i według przepisów VFR (zasad lotu z widocznością) co oznacza, że są realizowane przy dobrych warunkach pogodowych.

Studenci trenują w nowoczesnych maszynach wyposażonych w tzw. Electronic Flight Instrument System, czyli tzw. szklany kokpit. Kursanci latają też sami — bez instruktora na pokładzie samolotu spędzają w powietrzu 10 z 45 godzin praktyki. Wówczas pełnią funkcję pilota-dowódcy.
Egzamin końcowy, nazywany też kontrolą umiejętności jest przeprowadzany przez egzaminatora wyznaczonego przez urząd lotniczy będący członkiem EASA, wybrany przez studenta. W Polsce, jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Osoba chcąca zdobyć Licencję Pilota Samolotowego PPL(A) musi spełnić następujące warunki:

 • Mieć ukończone 16 lat w momencie rozpoczęcia kursu teoretycznego
 • Mieć ukończone 17 lat w dniu wydania licencji (osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów)
 • Posiadać dyplom minimum szkoły średniej (lub jej odpowiednika)
 • Przedstawić zaświadczenie o niekaralności
 • Dostarczyć orzeczenie lekarskie minimum II klasy, wystawione przez lekarza medycyny lotniczej.

Jeśli kandydat planuje ubiegać się też o licencję CPL(A), przed rozpoczęciem szkolenia PPL(A) powinien również przedstawić orzeczenie I klasy I, by wykluczyć jakiekolwiek schorzenia, które uniemożliwią mu później zdobycie uprawnień pilota zawodowego.

CPL(A)

Licencja Pilota Zawodowego (CPL) upoważnia do pobierania wynagrodzenia za pracę jako pilot-dowódca na samolocie w załodze jednoosobowej lub jako drugi pilot w komercyjnym transporcie lotniczym. Możesz rozpocząć ten kurs, jeżeli posiadasz już Licencję Pilota Samolotowego PPL(A) i wylatałeś odpowiednią liczbę godzin jako pilot-dowódca. Kurs składa się z części teoretycznej i szkolenia w powietrzu.

By rozpocząć szkolenie CPL(A) najlepiej najpierw ukończyć kurs teoretyczny ATPL(A) i zdać odpowiednie egzaminy. To upoważni Cię nie tylko do podjęcia kursu CPL, ale również IR (Instrumental Rating), który, tak czy inaczej, jest wymagany przez linie lotnicze.

Oczekiwania branży wobec umiejętności i wiedzy pilotów są dziś bardzo wysokie. Kurs ATPL(A) (narzucony przez przepisy, ale nie do końca praktyczny) może nie wystarczyć podczas rekrutacji do cieszących się dobrą opinią linii lotniczych. Dlatego Bartolini Air wymaga od studentów ukończenia również dodatkowego, szytego na miarę kursu teoretycznego IR/CPL PREP COURSE.

Szkolenie jest oparte na wieloletnim doświadczeniu w lotnictwie komercyjnym naszego zespołu instruktorów. Ten czterodniowy kurs pokazuje, jak teoretyczne regulacje i procedury przekuć w praktyczne działania. Wykładowcy uczą, w jaki sposób przygotować i wykonać typowy lot komercyjny, podpowiadają też jak odnaleźć się na największych i najbardziej wymagających lotniskach. Kurs realizuje wymagania dla IR PBN (Nawigacji Opartej na Osiągach). To krótkie szkolenie doskonale przygotuje Cię do pracy w liniach lotniczych i wyposaży w niezbędną wiedzę i umiejętności, poszukiwane w branży.

Szkolenie praktyczne odbywa się na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Łodzi. Od pierwszego lotu, będziesz zdobywał doświadczenie na kontrolowanym lotnisku, przy regularnym ruchu lotniczym. Po ukończeniu naszego kursu CPL(A) będziesz pewnie poruszał się po każdym komercyjnym lotnisku. To będzie Twoje naturalne środowisko.

Posiadamy drugą bazę w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury. Zachęcamy do dłuższych, pięknych lotów nad mazurskie jeziora. Nasza olsztyńska załoga sprawi, że poczujesz się tam, jak w domu.

Długość praktycznego szkolenia zależy od posiadanych już przez Ciebie umiejętności i uprawnień. Jeżeli zaczynasz jedynie z Licencją Pilota Samolotowego, powinieneś zdobyć też uprawnienia VFR Noc. Później czeka Cię 15 godzin w powietrzu, obejmujących 5 godzin lotów tak zwanym samolotem kompleks i 10 godzin lotu tylko według wskazań przyrządów.

Samolot kompleks musi być wyposażony w chowane podwozie, śmigło o zmiennym skoku i przynajmniej 4 miejsca. Jeżeli posiadasz już Licencję Pilota Samolotowego PPL(A) z uprawnieniami do lotu według wskazań przyrządów, szkolenie CPL będzie ograniczone do 15 godzin w powietrzu, w tym do 5 godzin lotu samolotem kompleks.

Większość godzin spędzisz w jednosilnikowym samolocie Tecnam P2008JC, korzystamy z maszyn dwusilnikowych w całym zakresie szkolenia na samolocie kompleks. Chcemy, żebyś w trakcie kursu na pilota zawodowego zdobył jak największe doświadczenie, również jeżeli chodzi o pilotowanie samolotów wielosilnikowych. Nasze dwusilnikowe samoloty to prawdziwe cuda techniki -Tecnamy P2006T, wyposażone w legendarną awionikę Garmin G1000 Nxi. Flota jednosilnikowych maszyn Tecnam P2008JC posiada za to najnowocześniejszą technologię Garmin – G3x Touch.

W Bartolini Air niczego nie pozostawiamy przypadkowi. Latamy najlepszymi obecnie produkowanymi samolotami, a nasi doskonale wyszkoleni instruktorzy szkolą studentów na profesjonalnie wyposażonym, komercyjnym lotnisku. Końcowa kontrola umiejętności jest przeprowadzana przez egzaminatora wyznaczonego przez urząd lotniczy będącą członkiem EASA, wybrany przez pilota. W przypadku występowania o licencję w Polsce, będzie to Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kandydaci, chcący rozpocząć kurs CPL(A) muszą:

 • Posiadać Licencję Pilota Samolotowego
 • Wylatać co najmniej 150 godzin
 • Odbyć lot nawigacyjny VFR jako pilot-dowódca, o długości minimum 540 km (300 NM), podczas którego były co najmniej dwa całkowite lądowania na różnych lotniskach
 • Ukończyć teoretyczny kurs ATPL(A) i zdać odpowiednie egzaminy.
 • Mieć ukończone 18 lat
 • Posiadać dyplom minimum szkoły średniej (lub jej odpowiednika)
 • Posiadać orzeczenie lekarskie I klasy

Przed podejściem do egzaminu praktycznego kandydat powinien mieć:

 • Wylatanych w sumie minimum 200 godzin (w tym wylatanych 100 godzin jako pilot-dowódca)

ATPL(A)

ATPL(A) (Licencja Pilota Liniowego) to podstawowy kurs, który musi zaliczyć każdy pilot liniowy. ATPL(A) daje też podstawy do zaliczenia szkolenia teoretycznego podczas starania się o Licencję Pilota Zawodowego i IR (uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów). Kurs kończy się egzaminem, organizowanym przez urzędy lotnicze zrzeszone w EASA. W Polsce, egzamin jest organizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kurs do teorii ATPL składa się z ponad 100 godzin lekcji stacjonarnych oraz z ponad 800 godzin nauki zdalnej, podczas których grupa regularnie spotyka się z instruktorem, który kieruje procesem nauki oraz odpowiada na pojawiające się podczas przyswajania materiału pytania a wszystko to przy użyciu niezastąpionego Padpilota oraz naszej platformy szkoleniowej online – Ebart.

 

Podczas wykładów studenci mają okazję poznać najlepszych instruktorów w swoich dziedzinach takich jak doświadczonych kapitanów samolotów pasażerskich, pilotów zawodowych, kontrolerów ruchu lotniczego, dyspozytorów statków powietrznych i inżynierów lotniczych.

IR(A)

Uprawnienie Instrument Rating pozwala pilotowi latać według przepisów regulujących loty wg wskazań przyrządów (IFR). Absolwent tego kursu potrafi latać wśród chmur i przy niskiej widoczności, bez konieczności obserwowania tego, co dzieje się na zewnątrz samolotu, a jedynie opierając się na odczytach z przyrządów pokładowych. Większość lotów komercyjnych odbywa się według przepisów IFR, więc każdy pilot liniowy powinien mieć uprawnienia IR.

Formalnie kurs ATPL(A) spełnia teoretyczne wymagania dla IR(A). Ale to szkolenie – narzucone przez przepisy i spełniające wymagania w zakresie egzaminów organizowanych przez urzędy lotnicze zrzeszone w EASA – jest niewystarczająco ukierunkowane na praktyczne zagadnienia związane z lataniem według wskazań przyrządów. Wiedza zdobyta podczas ATPL(A) może Ci nie wystarczyć w trakcie ubiegania się o pracę w renomowanych liniach lotniczych.

W Bartolini Air dbamy o najwyższe standardy szkolenia pilotów. Dlatego wymagamy, by wszyscy studenci podchodzący do CPL i IR ukończyli dodatkowy kurs IR/CPL PREP COURSE.

Szkolenie jest oparte na wieloletnim doświadczeniu w lotnictwie komercyjnym naszego zespołu instruktorów. Ten czterodniowy kurs pokazuje, jak teoretyczne regulacje i procedury przekuć w praktyczne działania. Wykładowcy uczą, w jaki sposób przygotować i wykonać typowy lot komercyjny, podpowiadają też jak odnaleźć się na największych i najbardziej wymagających lotniskach. Kurs realizuje też wymagania dla IR PBN (Nawigacji Opartej na Osiągach). To krótkie szkolenie, jak żadne inne przygotuje Cię do pracy w liniach lotniczych i wyposaży w niezbędną wiedzę i umiejętności, poszukiwane w branży.

W czasie szkolenia IR(A) korzystamy tylko z maszyn dwusilnikowych. Chcemy, żebyś w trakcie kursu zdobył jak największe doświadczenie, również jeżeli chodzi o pilotowanie takich samolotów. Nasze dwusilnikowe maszyny to prawdziwe cuda techniki -Tecnamy P2006T, wyposażone w legendarną awionikę Garmin G1000 Nxi – w pełni przystosowaną do nawigacji opartej na wskazaniach przyrządów (w tym wspomagane SBAS podejścia LPV). Studenci trenują też na symulatorach FNPT II, które znakomicie odzwierciedlają kokpit i oddają charakter samolotów Tecnam.

Szkolenie praktyczne składa się z dwóch części:

 • 30 godzin lotu na symulatorze FNPT II
 • 15 godzin lotu z instruktorem samolotem Tecnam P2006T

Kandydat, który chce rozpocząć szkolenie IR(A), musi:

 • Posiadać licencję PPL(A) lub CPL(A)
 • Przedstawić orzeczenie lekarskie klasy I, bez ograniczeń dla lotów według wskazań przyrządów
 • Posiadać uprawnienia VFR Noc
 • Posiadać certyfikat ukończenia kursu teoretycznego ATPL(A), sprzed maksymalnie 36 miesięcy
 • Wykonać przynajmniej 50 godzin lotów krajowych jako pilot-dowódca
 • Posługiwać się językiem angielskim minimum na poziomie 4 ICAO

MEP(L)

Redundancja gwarantowana przez drugi silnik zwiększa bezpieczeństwo, ale tylko wtedy, gdy pilot wie, jak sterować samolotem z jednym sprawnym silnikiem i potrafi zapanować nad znaczącą asymetrią siły ciągu. Każdy pilot liniowy i korporacyjny musi wiedzieć, jak poradzić sobie z awarią jednego z dwóch silników i co zrobić, by bezpiecznie wylądować w kryzysowej sytuacji.

Szkolenie teoretyczne składa się z 10 godzin wykładów podzielonych na dwa następujące po sobie dni. W trakcie zajęć dokładnie poznasz złożoną konstrukcję dwusilnikowych maszyn. Nasi instruktorzy wytłumaczą krok po kroku techniki lotu asymetrycznego i wszystkie procedury, które trzeba wdrożyć, gdy jeden z silników zawiedzie. Wykłady przydadzą się też pilotom, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z maszynami wyposażonymi w szklany kokpit (EFIS). Podczas szkolenia będą mieli okazję przetestować działanie, możliwości i zalety najnowszej aparatury. Kurs teoretyczny kończy egzamin.

Zajęcia praktyczne to 6 godzin lotu, obejmujących 2,5 godziny lotu dwusterowego w normalnych warunkach i 3,5 godziny lotu dwusterowego poświęconego tylko procedurom związanym z awarią silnika i technikom lotu asymetrycznego.

Podczas szkolenia MEP(L) w Bartolini Air korzystamy ze słynnych samolotów Tecnam P2006T. Te nowoczesne maszyny mają doskonałe osiągi. Doceniają je doświadczeni instruktorzy, którzy uważają, że to najlepsze w swojej klasie samoloty szkoleniowe. Nasze Tecnamy są wyposażone w legendarną awionikę Garmin G1000 Nxi.

By rozpocząć szkolenie MEP(L) kandydat powinien:

 • Posiadać przynajmniej licencję PPL(A)
 • Wylatać przynajmniej 70 godzin jako pilo-dowódca
 • Posiadać orzeczenie lekarskie I klasy

VFR Night

Pilot, który zamierza latać między zachodem a wschodem słońca zgodnie z przepisami VFR, musi ukończyć kurs VFR Noc. To również warunek dla tych, którzy ubiegają się o Licencję Pilota Zawodowego lub uprawnienia do latania według wskazań przyrządów. 

Szkolenie teoretyczne składa się z 4 godzin zajęć. Nasi instruktorzy wyjaśnią Ci, z czym wiąże się latanie nocą. Przygotują Cię też do praktycznej części kursu – by była bezpiecznym i przynoszącym satysfakcję doświadczeniem.

Część praktyczna to 5 godzin w powietrzu, podczas których nauczysz się startować, lądować I korzystać z tradycyjnej nawigacji po zmroku. Po tym kursie nie musisz zdawać żadnego egzaminu.

Będziesz latać jednym z najlepszych i najnowocześniejszych jednosilnikowych samolotów – Tecnam P2008JC. Cała nasza flota jest wyposażona w najnowszą technologię Garmin – G3x Touch.

In order to start your VFR Night rating training with Bartolini Air, you will have to hold a PPL(A) licence and a valid class I medical.

MCC

Kurs Koordynacji Załogi Wieloosobowej (MCC) muszą ukończyć ci piloci, którzy planują latać samolotami z kilkuosobową załogą. Dotyczy to przede wszystkim samolotów o kategorii transportowej. To kompleksowe szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznego treningu na nowoczesnym symulatorze.

Szkolenie teoretyczne to 25 godzin zajęć, podczas których nasi instruktorzy omawiają zasady zarządzania załogą oraz wskazują na możliwe zagrożenia i błędy. Tłumaczą kwestie związane z podejmowaniem decyzji, przywództwem, komunikacją i organizacją. Studenci poznają wszystkie procedury i techniki zastosowane w symulatorze BAS 320, na którym odbywa się praktyczna część szkolenia. Kursanci przygotowują się do niej, ćwicząc przez 5 godzin na wspomaganym komputerowo szkoleniu z samolotu Airbus A320.

Szkolenie z praktyki składa się z 28 godzin symulowanego lotu w załodze dwuosobowej (na symulatorze BAS 320 FNTP II). W trakcie treningu student musi ściśle przestrzegać standardowych procedur operacyjnych opartych na wytycznych jednej z najlepszych europejskich linii lotniczych korzystającej z samolotów Airbus A320. Kursant pełni funkcje pilota lecącego i pilota monitorującego oraz kapitana i pierwszego oficera. Uczy się, jak przygotować kokpit przed lotem, a także poznaje wszystkie procedury związane ze startem, nawigowaniem za pomocą przyrządów, przerwanym startem przy prędkości V1, awaryjnym lądowaniem, awarią lub pożarem silnika, awarią instalacji hydraulicznej lub elektrycznej, czy ewakuacją.

By podejść do szkolenia MCC pilot musi posiadać:

 • Licencję PPL(A) lub CPL(A)
 • Uprawnienia IR(A)

Szkolenie “Advanced UPRT”

Zgodnie z nowymi przepisami EASA każdy przyszły pilot liniowy musi ukończyć szkolenie w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z nietypowych położeń (ang. aircraft upset prevention and recovery). Tzw. szkolenie UPRT zostało wprowadzone w celu zapobiegania głównej przyczynie współczesnych katastrof lotniczych, czyli nietypowym położeniom (ang. upsets), a więc sytuacjom, w których pochylenie, przechylenie lub prędkość samolotu wykraczają poza normalne parametry użytkowania samolotu. Bez natychmiastowej i prawidłowej reakcji pilota takie nietypowe położenie często prowadzi do utraty kontroli nad samolotem.

Nasze Zaawansowane Szkolenie z Zapobiegania i Wyprowadzania Samolotu z Nietypowych Położeń (Advanced UPRT) trwa tydzień i obejmuje 5 godzin wykładów oraz 3 godziny szkolenia w locie na fabrycznie nowym samolocie akrobacyjnym CAP10C NG.

CAP 10C NG jest samolotem niezwykłym – inaczej niż w większości maszyn akrobacyjnych, fotele pilotów ustawione są obok siebie (a nie jeden za drugim). Nie tylko znacznie poprawia to komunikację między instruktorem a uczniem, ale tworzy także konfigurację kokpitu podobną do tej, spotykanej w samolocie komunikacyjnym, gdzie obydwaj piloci współpracują jako załoga i wzajemnie monitorują swoje czynności podczas lotu.

Contact us