KURS ZINTEGROWANY

Kurs zintegrowany został stworzony dla tych, którzy jeszcze nie posiadają doświadczenia w lotnictwie, ale chcą w szybkim tempie stać się profesjonalistami. Po 18 miesiącach szkolenia nasi studenci otrzymują tak zwaną zamrożona Licencję Pilota Transportu Liniowego, zgodną ze standardami EASA. Wówczas mogą ubiegać się o stanowisko Pierwszego Oficera we wszystkich europejskich liniach lotniczych.

ATPL(A) AB-INITIO

Szkolenie ATPL(A) ab-initio (nazywany również szkoleniem zintegrowanym) zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które jeszcze nie mają doświadczenia w lataniu, ale chcą zostać pilotami liniowymi.

W przeciwieństwie do modułowego kurs zintegrowany bazuje na jednym pełnym cyklu szkolenia, podczas którego uczeń musi być w pełni dyspozycyjny. Szkolenie można porównać do zdobywania licencjatu – student zaczyna bez doświadczenia i z podstawową wiedzą, by na koniec szkolenia być gotowym do pracy profesjonalistą.

Osoby, które chcą dołączyć do programu, muszą najpierw przejść ewaluację w Bartolini Air. Dzieli się ona na trzy etapy, które weryfikują możliwości kandydatów i gwarantują najwyższy poziom kształcenia. Miejsce w programie dostaną tylko ci, którzy pozytywnie przejdą cały proces oceny.

Kurs zintegrowany w Bartolini Air trwa około sześciu miesięcy i składa się z 880 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych instruktorów, ekspertów do spraw lotnictwa i techników. Wszechstronne szkolenie ma doskonale przygotować uczniów nie tylko do zdania teoretycznych egzaminów ATPL, ale też do praktycznej części kursu i wreszcie pracy za sterami samolotu.

Po zdaniu teoretycznych egzaminów ATPL rozpoczyna się praktyczna część szkolenia, podzielona na sześć coraz bardziej skomplikowanych etapów. Pierwszy z nich koncentruje się na podstawach latania. Studenci zdobywają elementarne umiejętności i wiedzę niezbędne do pilotowania jednosilnikowego samolotu. Podczas ostatniego etapu szkolenia kursanci, korzystając z ultranowoczesnego symulatora lotu, poznają zaawansowane techniki poruszania się w środowisku załogi wieloosobowej. Pomiędzy tymi etapami, uczą się, co zrobić, by osiągnąć sukces w branży – począwszy od lotów na samolotach wielosilnikowych, po loty wyłącznie według wskazań przyrządów i wiele, wiele więcej.

Nasz zespół doświadczonych instruktorów lata na najnowszych samolotach Tecnam, wyposażonych w szklane kokpity i nowoczesną aparaturę. Wierzymy, że szkolenie kompetentnych pilotów wymaga najlepszego sprzętu. Korzystamy z maksymalnie pięcioletnich maszyn, uzbrojonych w najnowsze przyrządy, a nasi instruktorzy doskonale orientują się w procedurach, których uczą.
Sześć etapów praktycznego szkolenia to w sumie 230 godzin lotów w ciągu 12 miesięcy.
Po ukończeniu szkolenia zintegrowanego w Bartolini Air student otrzymuje Licencję Pilota Zawodowego i uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów i na samolotach wielosilnikowych.  Kończy też dodatkowe kursy Airline Pilot Standard Multi-Crew Cooperation (APS-MCC) oraz Upset Prevention and Recovery Training (UPRT – wymagane od stycznia 2020 roku). Absolwent szkolenia jest gotowy do podjęcia pracy w liniach lotniczych.

Osoby, które chcą przystąpić do szkolenia AB-initio ATPL(A), muszą spełnić następujące wymagania:

  • Mieć ukończone minimum 18 lat
  • Przedstawić orzeczenie lekarskie I klasy
  • Przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej (lub jej odpowiednika)
  • Przedstawić zaświadczenie o niekaralności
  • Posługiwać się językiem angielskim na dobrym poziomie
  • Pomyślnie przejść proces rekrutacyjny w Bartolini Air

Aby złożyć wniosek, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza.

Contact us