FAQ OBSŁUGA TECHNICZNA

Jak długo trwają standardowe przeglądy okresowe dla samolotów Tecnam?

Dla samolotów P-2008JC oraz P-2002JF czasy wykonania obsługi są zbliżone i wynoszą

  • Przegląd 50h – 2godz
  • Przegląd 100h – dwa dni robocze
  • Przegląd 200h  – trzy dni robocze

Dla samolotu P-2006T czas wykonania obsługi technicznej wynosi

  • Przegląd 50h – 3 godz
  • Przegląd 100h – 3 dni robocze
  • Przegląd 200h – 4 dni robocze

 

Należy jednak pamiętać, że powyższe czasy są wartościami przeciętnymi, które nie uwzględniają czasu niezbędnego na usunięcie ewentualnych usterek ujawnionych podczas takiego przeglądu.

Gdzie można wykonać przeglądy okresowe?

Wszelkie prace obsługowe wykonujemy w bazie obsługowej na lotnisku w Łodzi (EPLL).W wyjątkowych sytuacjach możemy wykonać przegląd w miejscu stacjonowania samolotu. Należy jednak pamiętać, że cena przeglądu będzie wówczas powiększona o koszt dojazdu i pobytu mechaników na miejsce stacjonowania samolotu. Podobnie wygląda naprawa samolotu w przypadku usterek uniemożliwiających przylot samolotu do serwisu.

Jak mogę się umówić na przegląd lub naprawę?

Na przegląd lub naprawę można umówić się telefonicznie bądź email (kontakt). Zgłoszenie powinno się odbyć min. 3 dni robocze przed planowaną obsługą (w sezonie letnim ten okres może się wydłużyć). Umawiając się na obsługę należy podać planowany dzień przylotu, przybliżoną godzinę oraz lotnisko odlotu. W razie zmiany terminu przylotu bardzo istotne jest by powiadomić o tym serwis. Na naszej firmie spoczywa obowiązek zgłoszenia przylotu na lotnisko EPLL do zarządzającego. Brak takiego zgłoszenia może wiązać się z większymi opłatami za lądowanie, a w szczególności brakiem możliwości uzyskania zwolnienia z opłat handlingowych.

Czy przylot do serwisu wiąże się z opłatami lotniskowymi?

Tak, właściciel samolotu ponosi opłatę za lądowanie w wysokości 90zł netto dla samolotów poniżej 2000 kg MTOW. Jednak, co ważne, zwolniony jest z opłat handlingowych. Opłata za lądowanie jest doliczana do faktury za usługę serwisową.

Czy można odebrać lub przyprowadzić samolot do serwisu poza godzinami pracy serwisu?

Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Czy można kupić w serwisie paliwo Mogas?

Niestety przepisy nie pozwalają serwisowi na sprzedaż paliw, niemniej jednak na lotnisku EPLL jest dostępna stacja paliw firmy Orlen oferująca zarówno paliwo Avgas 100LL jak i Jet A1.

Contact us